יום שלישי, 1 ביולי 2014

בעד מוסר וחיי אדם

כמה שווים חיים של בן אדם? - אי אפשר לחשב את ערכם. קדושת החיים היא ערך עליון.

הגנה עצמית ומכת מנע הן לא רק זכות, אלא חובה מוסרית. כדי להציל חיים של בן אדם מותר להרוג את מי שעומד לקחת אותם. קל וחומר שכדי להציל חיי אדם, מותר להרחיק ולגרש את המתנכל להרגו.

כדי להגן על חיי אומה שלמה, מותר להרחיק ולגרש מאות אלפי אנשים ששוטמים אותה. זו אף חובה מוסרית. יש פה סכנה פרטית - כי מישהו מביניהם עלול לקחת את חייו של מישהו מתוכה - וסכנה כללית.

החובה המוסרית לגבי הפרט: "הבא להרגך - השכם להרגו" עוד יותר תקפה ומורחבת לגבי אומה שלמה: "והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה... ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעיניכם ולצנינים בצידיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם".

מסקנה: כדי להציל אפילו חיי אדם אחד, ובוודאי חיי אומה שלמה, יש להעביר מארצנו את כל תושביה השונאים אותנו והמסכנים את חיינו. מי שיכול לעשות זאת ובוחר שלא לעשות זאת, אחראי לרצח הבא, חלילה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה